O nas

INSTYTUT KONFUCJUSZA NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

华沙理工大学孔子学院

Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej ma na celu promocję języka i kultury chińskiej oraz inicjowanie współpracy między studentami, naukowcami i przedsiębiorcami działającymi w obydwu krajach. Potwierdzeniem wysokiego standardu kształcenia na kursach języka chińskiego jest uzyskana akredytacja Chinese Testing International (CTI) do przeprowadzania egzaminów certyfikowanych na wszystkich poziomach znajomości języka. Instytut jest jedną z ponad 500 jednostek działających na całym świecie, która przyczynia się do budowania kontaktów polsko-chińskich.

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa działania Instytutu Konfucjusza Politechniki Warszawskiej są obecnie ograniczone. Instytut do odwołania nie będzie prowadził stacjonarnych zajęć dydaktycznych oraz egzaminów HSK. Oferowane są tylko kursy zdalne.

Po zakończeniu sytuacji epidemicznej aktywność Instytutu zostanie wznowiona.

Instytuty Konfucjusza

Instytuty Konfucjusza to sieć organizacji non-profit, których ideą jest propagowanie chińskiego języka i kultury. Na świecie działa ich ponad 500. W Polsce łącznie powstało dotychczas sześć Instytutów Konfucjusza: przy Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Politechnice Opolskiej, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Gdańskim. 

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest wiodącą w Polsce uczelnią techniczną, która aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych programach badawczych. Uczelnia dysponuje szerokim potencjałem naukowo-badawczym w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną na światowym poziomie. Transfer technologii jest ważnym elementem misji uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się aktualnie ponad 30 tys. studentów i doktorantów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Około 91,5 proc. absolwentów znajduje pierwszą pracę do trzech miesięcy po ukończeniu studiów (Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej, edycja VIII, 2019 r.).