Stypendia

Beijing Jiaotong University, z którym współpracuje Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej, oferuje konsultacje i asysty w zakresie aplikacji stypendialnych dla studentów Politechniki Warszawskiej. To świetna okazja, aby przeżyć przygodę studiowania w Chinach
i poznać Państwo Środka. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Dostępne rodzaje stypendiów:

 1. Chinese Government Scholarship-“Silk Road” Program and Chinese University Program.
 2. MOFCOM Scholarship.
 3. Beijing Municipal Government Scholarship.
 4. BJTU Scholarship for International Students.

 

 

1. Chinese Government Scholarship-“Silk Road” Program and Chinese University Program

 

Stypendia Rządu Chińskiego są ustanowione przez Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej i oddane do dyspozycji chińskich uniwersytetów w celu przyjmowania studentów zagranicznych. Oferowane są studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studia doktoranckie.

Stypendium pokrywa opłatę rekrutacyjną, czesne, opłaty za praktyki, pełne ubezpieczenie medyczne oraz koszty zakwaterowania w akademiku. Uniwersytet wypłaca studentom comiesięczne kieszonkowe w wysokości: 2500 Yuanów (studia pierwszego stopnia), 3000 Yuanów (studia drugiego stopnia) oraz 3500 Yuanów (studia doktoranckie).

Kontynuowanie studiów na stypendium w kolejnych latach zależne jest od otrzymania  wyniku pozytywnego egzaminów rocznych.

Podstawowe wymagania:

 1. Aplikujący nie może być obywatelem Chin oraz powinien odznaczać się dobrym zdrowiem.
 2. Wymagania dotyczące wykształcenia oraz ograniczenia wiekowe:
  1. Osoba aplikująca na studia pierwszego stopnia musi mieć ukończone liceum (lub inną szkołę ponadgimnazjalną) oraz mieć nie więcej niż 25 lat.
  2. Osoba aplikująca na studia drugiego stopnia musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i być poniżej 35 roku życia.
  3. Osoba aplikująca na studia doktoranckie musi posiada dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz by poniżej 40 roku życia.
  4. Wymagania językowe:
   1. Programy w języku angielskim - TOEFL 80(IBT) lub IELTS 6.0 lub zdanie testu z języka angielskiego na Beijing Jiaotong University
   2. Programy w języku chińskim – HSK 5 z wynikiem na poziomie min.180 punktów lub wyższym.

*Dla studentów, którzy wybrali program nauczania w języku chińskim i otrzymali stypendium są prowadzone roczne kursy języka chińskiego w Chinach.

 1. Aplikujący nie może być jednocześnie uczestnikiem innych chińskich programów stypendialnych.

 

Procedura aplikacyjna:

 1. Należy przejść internetową procedurę aplikacyjną w systemie aplikacyjnym CSC dla studentów międzynarodowych na stronie http://www.csc.edu.cn/laihua lub  http://www.campuschina.org.  Aby się zalogować należy kliknąć na “Application Online”, zatwierdzić wypełniony internetowy formularz aplikacyjny oraz wydrukować go w dwóch kopiach.

*Beijing Jiaotong University Agency Number:10004. Category of international education program B

 1. Przejść internetową procedurę aplikacyjną w systemie Beijing Jiaotong University (http://study.bjtu.edu.cn/), wybrać program jednego z chińskich uniwersytetów i uiścić opłatę aplikacyjną.
 2. Zatwierdzenie kandydata i rekrutacja: aplikujący, którzy przeszli pierwszą rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni na drugą rozmowę. Przybliżony termin pierwszych rozmów to połowa kwietnia, a drugich połowa maja.
 3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie Beijing Jiaotong University. Osoby przyjęte otrzymają powiadomienie droga mailową. Wszelkie potrzebne materiały także zostaną wysłane  drogą elektroniczną.

 

 

2. MOFCOM Scholarship

 

MOFCOM Scholarship zostało ustanowione przez Ministerstwo Handlu Chińskiej Republiki Ludowej
w celu wzmocnienia komunikacji i współpracy między Chinami a innymi krajami oraz w celu rozwoju talentów. Od 2015 roku tego rodzaju stypendia pomagają utalentowanym osobom w odbyciu studiów podyplomowych w Chinach.

Stypendium pokrywa m. in.  koszty czesnego, koszty materiałów edukacyjnych oraz badań, koszty porad i promotorów prac doktorskich, zakwaterowanie na terenie kampusu, comiesięczne kieszonkowe pokrywające koszty życia w wysokości 3000 Yuanów (studia magisterskie) i 3500 Yuanów (studia doktoranckie), ubezpieczenie medyczne i inne.

 

Więcej informacji o oferowanych stypendiach znajdziecie Państwo na stronach: http://cie.bjtu.edu.cn/erjiEnzh/1.htm i http://en.bjtu.edu.cn/